Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A felelősök nélküli ország I. - Egy nagyapa kontra jogállam

2011.01.18

"Milyen demokratikus jogállam az, ahol cinikus módon távol tartanak drága fiunk halálra gázolójának tárgyalásától? Nem vádolják meg a vele együtt elgázolt 3 és 7 éves kislányoknak, unokáinknak okozott súlyos és könnyű sérülésekért? Előzetes bírósági mentesítésben részesítik? Továbbra is vezeti a "B" kategóriába tartozó 1 tonnás kisteherautót, mintha mi sem történt volna, pedig ezt a kategóriát bevonták tőle... Szinte meg sem büntették... Ebben az országban büntetlenül embereket lehet halálra gázolni, büntetlenül, egyeseknek... Ez az édesapa véleménye. Kérem, adják le!"

A fenti gondolatokat egy városlődi édesapa küldte el SMS-ben 2010.12.20-án reggel 08:23:36-kor a TV2 Mokka című műsora SMS-rovatába - a csatorna persze nem közölte le...

Idősebb Búzás Józseffel január 11-én este találkoztam Városlődön, az ott tartott képviselői fogadóórám keretében. Az elkeseredett édesapa és nagyapa részletesen ismertette fia tragikus halálának körülményeit. Nem tud ugyanis - teljesen érthető módon - beletörődni fia értelmetlen halálába és nem tud belenyugodni a csak papíron létező magyar igazságszolgáltatás által hozott méltatlan ítéletbe.

A szomorú tények:

2009. november 28-án a délutáni órákban ifjabb B.úzás József sétára indult két kislányával, a 3 éves Emesével és a 7 éves Dórával lakóhelyükön, a Veszprém megyei Bakonyjákón. A délutáni családi program tragikus véget ért.

Az elhunyt édesapja rendelkezésemre bocsájtotta a vádiratot, az ítéletet valamint a tárgyalás jegyzőkönyvét. A vádiratot és az ítéletet a jobb olvashatóság végett begépelem.

 A vádirat szövege:

Veszprémi Városi Ügyészség

K. 5608/2009/8-I.

 

VÁDIRAT

 

"A halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt Támton Zoltán ellen indított bűnügyben.

 

A szabadlábon lévő:

 

Támton Zoltán

(aki Bakonyjákón, 1956. július 24. napján született, an.: Venczl Erzsébet, magyar állampolgár, szig. sz.: nem ismert, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi utca 12/A szám alatti lakos, büntetlen előéletű, az elmúlt kettő évben vele szemben közlekedési szabálysértés miatt eljárás nem indult)

Támton Zoltán vádlott 2009. november 28. napján délután 15.10 perc körüli időben közlekedett Bakonyjákó belterületén, a Kossuth Lajos utcában, a Rákóczi tér irányából a 83-as számú főút felé az általa vezetett és a munkáltatója tulajdonát képező LOX-101 frsz-ú Fiat Ducato típusú tehergépkocsival.

A Kossuth Lajos utca 61. szám előtti útszakaszon az útra merőlegesen a gépkocsi beállón parkolt egy Peugeot 206 típusú személygépkocsi, amely az útra 0,75 méterre belógott. A személygépkocsi után 10,4 méterre az útpadkán, illetve az útra 0,4-1,4 méterre belógva parkolt az LGE-063 frsz-ú Mercedes típusú tehergépkocsiból és a hozzákapcsolt XUR-077 frsz-ú pótkocsiból álló járműszerelvény. A két jármű között a jobb oldali forgalmi sávban az úton közlekedett a 83-as út felé gyk. Búzás Emese Luca sértett egy műanyag játékmotoron, míg a járműszerelvényhez közelebb gyk. Búzás Dóra Diána. A két gyermek között az útra merőlegesen állt édesapjuk, néhai Búzás József sértett arccal a Kossuth Lajos utca 61. számú ház irányába.

Támton Zoltán vádlott az enyhén emelkedő és balra ívelő, száraz burkolatú úton haladva egyáltalán nem észlelte (állítása szerint - a szerk.) a jobb oldali forgalmi sávban a két jármű között haladó sértetteket, a járművek kikerülése során nem tartott megfelelő oldaltávolságot, így fékezés nélkül 40-45 km/h-ás sebességgel elsőként elütötte a műanyag motoron ülő gyk. Búzás Emese Luca sértettet, majd nekiütközött jobb oldali visszapillantó tükrével néhai Búzás József sértettnek, akit a vízelvezető árokba lökött, amelynek során a sértett lökte fel gyermekét gyk. Búzás Dóra Diánát. A baleset után a járműszerelvényt kikerülve állt meg Támton Zoltán vádlott, aki a visszapillantó tükrének kitörését észlelte csak. (Azt nem, hogy 3 embert elütött... - a szerk.)

Néhai Búzás József sértett a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott.

Néhai Búzás József sértett a hajas fejbőr jobb oldalán hámhorzsolást, bőr és lágyrész folytonosság megszakítást, koponya többszörös, darabos törését, lágyagyhártya alatt vért, agyvizenyőt, mindkét oldali hídkar felrostozódását szenvedte el. Néhai Búzás József sértett halálának közvetlen oka agyzúzódás, a hídkarok sérülése volt, melyhez darabos koponyatörés vezetett. Néhai Búzás József sértett fejének jobb oldalát érte nagy erejű, tompa behatás, amely alapján az elütés időpontjában jobb oldalával a vádlott által vezetett gépjármű felé állhatott. A baleset során elszenvedett sérülések és a halál között közvetlen okozati összefüggés állapítható meg. Néhai Búzás József sértett a baleset időpontjában nem állt alkoholos befolyásoltság alatt. (A nyomozati anyagot ezidáig édesapja nem kapta meg, így nem látta az erre vonatkozó vizsgálati adatokat sem… - a szerk.)

A baleset következtében gyk. Búzás Emese Luca sértett sípcsonttörést szenvedett, amely sérülés nála 8 napon túl gyógyul. Maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás kialakulása a sértettnél nem várható.

A baleset következtében gyk. Búzás Dóra Diána 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

Támton Zoltán vádlottnak az elütést megelőzően észlelnie kellett volna a gyalogosokat, hiszen ezt az út vonalvezetése is lehetővé tette. Az észlelésben más jármű vagy tárgy a vádlottat nem akadályozta.  Támton Zoltán vádlottnak legalább 25-30 méterről észlelnie kellett volna a két parkoló gépjármű között haladási irányára tekintettel rá merőlegesen álló néhai Búzás József sértettet és gyermekeit. Támton Zoltán vádlott terhére 3,6-3,7 másodperc cselekvési késedelem állapítható meg.

Támton Zoltán 1975. óta rendelkezik A,B, C, és 1979. óta D kategóriára érvényes vezetői engedéllyel.

Támton Zoltán vádlott vezetői engedélye a helyszínen elvételre nem került. (Miért nem? – a szerk.) Pápa Város Jegyzője 8/1460/2010. számú, 2010. április 15. napján kelt határozatával Támton Zoltán vádlott vezetői jogosultságát igazoló CH629842 számú okmányát visszavonta (azaz mintegy 5 hónapon át megtarthatta még Támton Zoltán vádlott a vezetői engedélyét, 3 ember elgázolása, halálos kimenetelű közlekedési baleset okozása után!!! – a szerk.)  , és ennek tényét a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyezte.

Támton Zoltán vádlott fenti magatartásával megszegte a KRESZ 3. § (1) bekezdés c. pontjának rendelkezését, mivel a menetirány szerinti jobb oldalon álló járművek mellett és között gyalogosan haladó sértetteket és gyk. Búzás Diánát egyáltalán nem észlelte – holott ennek nem volt objektív akadálya - , amellyel megszegte az általános balesetelhárítási kötelezettségét.

A bűncselekmény elkövetését bizonyítom a vádlott beismerő vallomásával, a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvvel, a helyszínrajzzal, a fényképmelléklettel, a tanúvallomással, az igazságügyi orvosszakértői véleménnyel, az igazságügyi műszaki szakértői véleménnyel, az orvosi látleletekkel, valamint a nyomozás egyéb adataival.

A fenti tényállás alapján Támton Zoltán vádlottat

vádolom

1 rendbeli a Btk. 187 § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével.

Az eljárás lefolytatására a Be. 15. § és a 17. § (5) bekezdése alapján a Veszprémi Városi Bíróságnak van hatásköre és illetékessége.

Az ügyész hatásköre és illetékessége a Be. 30. § (1) bekezdésén alapul.

A tárgyaláson az ügyész részvétele a Be. 241. § (1) bekezdése alapján kötelezze a vádlottat a büntetőeljárás során eddig felmerült 296.780 Ft és az ezután esetleg felmerülő további bűnügyi költség megfizetésére.

A tárgyalásra indítványozom megidézni és az alábbi sorrendben meghallgatni:

vádlottként:

1.       Támton Zoltán             8581 Bakonyjákó, Rákóczi utca 12/A

 

vádlott meghatalmazott védőjeként:

2.       Dr. Varga Attila            8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 10.

 

sértetti képviselőként értesítendő:

3.       Dr. Budai anikó            9021 Győr, Árpád utca 23.

 

tanúként:

4.       Joó Oszkár                    8581 Bakonyjákó, Arany János u. 15.

 

Veszprém, 2010. május 18.

 

dr. Cs. Varga Edit

főügyészségi ügyész

vezető ügyész”

 

Megdöbbentő a vádirat, azonban annál jobban elképesztő az ítélet…

 

 Az ítélet szövege:

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

 

A Veszprémi Városi Bíróság Veszprémben, 2010. június 15-én megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi

 

ítéletet:

 

a szabadlábon lévő:

TÁMTON ZOLTÁN:         

- aki Bakonyjákón született, 1956. július 24-én, an.: Venczi Erzsébet, magyar állampolgár, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 12/A. szám alatti lakos – vádlott

 

bűnös

 

halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében (Btk. 187. §/1/ és /2/ bekezdés b. / pont).

 

Ezért

 

a bíróság vádlottat 1 (egy) év 2 (kettő) hónap fogházbüntetésre, mellékbüntetésként 1 (egy) év 6 (hat) hónap „B” kategóriájú közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli.

 

A bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 2 (kettő) évi próbaidőre felfüggeszti.

 

A közúti járművezetéstől eltiltás tartalmába a 2010. április 15-étől eltelt időt beszámítja.

 

Kötelezi a bíróság vádlottat az eljárás során felmerült 298.250,- (kettőszázkilencvennyolcezer-kettőszázötven) Ft bűnügyi költség megfizetésére – külön felhívásra – a Magyar Állam javára.

 

A bíróság vádlottat előzetes mentesítésben részesíti.

 

Veszprém, 2010. június 15.

                                                                                                                                             dr. Bihari Viktória s.k.

bíró

 

Támton Zoltán vádlott, aki egy vétlen embert, egy gyermekeivel sétáló édesapát halálra gázolt, annak két kiskorú gyermekét szintén elütötte, könnyú és súlyos sérüléseket okozva nekik, a perköltség kifizetésén és a jogosítvány bevonásán kívül lényegében büntetés nélkül megússza…

 

Tettéért bocsánatot azóta sem kért a sértett családjától, akik elveszítették fiúkat…

 

Az elhunyt sértett édesapját a magyar jog nevében kizárták a tárgyalásról…

Az elhunyt sértett édesapja szerint a helyszínelés és a vizsgálat is felületes volt…

 

A tárgyalás végeztével az ügyet lezárták, az ítélet azonnal jogerőre emelkedett, fellebbezésnek helye nincs, a jegyzőkönyvet az édesapa csak késve kapta meg…

 

A jegyzőkönyvből kiderül, hogy az egyetlen tanú, akit megidéztek, mentőtiszti végzettsége ellenére szakszerűtlenül húzatta ki az árokból a vádlott autója által oda belökött sértettet, akit meg sem mozdíthatott volna…

 

Miután úgy húzatta ki az elhunyt sértettet másokkal, nyílván több tanúnak is kellett lennie…

 

A jegyzőkönyvből az is világossá válik, hogy a vádlott az álló járművek kikerülése után a szembejövő autóval való ütközés elkerülése érdekében, magát mentve húzódhatott le az útpadka felé és azért üthette el az ott közlekedő gyalogosokat, akiket minden bizonnyal látnia kellett már korábban…

 

A tényekhez hozzátartozik, hogy a helyszínelést a vádlott rendőr unokatestvére végezte…

Csak később utalták át az ügyet elfogultság miatt a pápai kapitányságtól a veszprémihez…

 

Az is tény, hogy a 2009. november 28-ai baleset után egészen 2009. áprilisáig a vádlott továbbra is megtarthatta valamennyi járművezetői engedélyét, és bár teherautóval okozta a tragédiát, a „C” kategóriás jogosítványát a későbbiekben sem vették el…

 

Felháborítónak tartom, hogy a bíróság minden kedvezményt megadhat indokolatlanul a bűnösnek ítélt vádlottnak. Elképesztő, hogy halálos közúti baleset okozásánál a jogosítványt nem vonják be automatikusan.  Egy ember élete 1 év két hónap 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést ér ma Magyarországon… 

Törvénymódosításokat kezdeményezek, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő ilyen igazságtalan ítéletek.

 

Szebb magyar jövőt!

 

www.ferenczigabor.jobbik.hu

 

Ferenczi Gábor

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Budapest

(Nagy Lajos, 2011.01.16 17:20)

Birósági itélet születet, arrol is, mikor egy magyar állampolgár elgázolt a Margit-hidnál egy itt tanuló ir diákleányt és szígoru itélet született 80.000 azzaz nyolcvanezer forintra bünteték a halálós gázolót.Ezt természetesen a gázoló megfelle-
bezte,mert nagyon szigorunak találta.
Hát ennyit a dicső magyar igazságzolgáltatásról.Ne
dicsekedjünk velük a világban, legfeljebb a fizetésükkel dicsekedhetünk!!

Békéscsaba

(Forgó Irén , 2011.01.13 17:27)

Ami a bíróságokon zajlik, az vérlázító! Baumagos Balázs László édes testvére Balázs Péter volt külügyminiszternek.
Ez az ember is biztos valakinek a valakije.
Fülemüle perek zajlanak a bíróságokon. Azonos ügyben két bíróság homlokegyenest más ítéletet hoz.
Én utána járnék, hogy kicsodának a micsodája... Lehet, hogy fönt (nem az égben) van valami Fineszes rokon...

BP. 1108 GŐZMOZDONY U. 20.

(NAGY JÓZSEF, 2011.01.13 13:25)

VALÓBAN ELKÉPESZTŐ EZ ÉS AZ EHEZ HASONLÓ KORRUPCIÓ GYANUS ESETEK! MERT BEFOLYÁSOLTA AZ ÜGYMENETET AZ A TÉNY HOGY A RENDŐR ROKONI KAPCSOLATBAN VAN A BŰNÖS
ELKÖVETŐVEL ÉS EZÉRT VOLT FELÜLETES A HELYSZINELÉS!
SAJNOS TÖRTÉNTEK MÁR HASONLÓ ESETEK AZ ORSZÁGBAN!
DE HA NEM A ROKONI KAPCSOLAT BEFOLYÁSOLT, AKKÓR A
TEHETŐSSÉG HA BEFOLYÁSOS EMBER AZ EKÖVETŐ! VAGY PLD:
kÜLFÖLDI BANKÁR (két kislány"ikrek"halálát okozta!)
"ÉS OLCSÓN MEGÚSZTA"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!